Integrativní práce s traumatem

3letý sebezkušenostní výcvik základních kompetencí v práci s traumatem pro pomáhající profese

s Šárkou Weberovou a Filipem Žitníkem

Začínáme v březnu 2023!

Tento výcvik vás naučí rozpoznat symptomy traumatu a základní dovednosti k facilitaci procesu jeho rozřešení u sebe, v práci s individuálním klientem a se skupinou. Výsledkem bude vaše větší kompetentnost v této oblasti, ale i více kreativity, vitality a plnosti nejen v profesním ale i v běžném životě.

Proč pracovat s traumatem?

Traumatu se v práci s lidmi nelze vyhnout. Setkávají se s ním pracovníci v nejrůznějších - nejen pomáhajících - profesích, a to aniž by byly v práci s traumatem školeni. Práce s traumatizovanými lidmi je tak často přivádí do slepé uličky. U klientů vede k opakování traumatických scénářů, a u nich samotných k bezradnosti, vyčerpání, případně ke spuštění jejich vlastních nezpracovaných traumatických reakcí.

Co je trauma?

Jádrem traumatu je nedokončená reakce na ohrožující situaci uvězněná v těle a v nervovém systému. Takovou situaci může být např. úraz, nemoc, ztráta někoho blízkého, dlouhodobé emoční strádání, násilní či nezúčastnění rodiče, šikana ve škole, nebo i svědectví takových událostí.

Traumatizovaným se však člověk stává až tehdy, když nemůže proběhnout vybití traumatické energie a rozpuštění nedokončené reakce, o což se organismus člověka přirozené snaží. K němu dochází v prostředí bezpečí a v kontaktu s podporujícím člověkem.

Podstatnou příčinou traumatu je tedy neadekvátní vztah, ale i kolektivní a historická rovina, jelikož jsou to právě nezpracovaná traumata z minulosti, která nám znemožňují být přítomnými pro druhé, když to v potenciálně traumatických situacích potřebují.

V důsledku nezpracovaného traumatu se člověk znovu a znovu ocitá v podobných situacích, jako byla ta traumatizující, a rozvíjejí se u něj traumatické symptomy a vzorce. Ty se mohou projevovat formou velké aktivity – například neadekvátní emoční reakce, návaly vzteku, nezastavitelný vír myšlenek či nutkavé aktivity, nebo naopak stavy bez energie – pocit bezmoci, chronická únava, dezorientace, disociace.

Jak z bludného kruhu ven?

Setkáváte-li se s takovými reakcemi ve své práci, víte, že je nelze řešit racionální argumentací, domlouváním, ani použitím sily vůle. K jeho zpracování jsou proto potřeba jednak speciální dovednosti na práci s nervovou soustavou a tělem, ale i schopnost vytvářet bezpečný vztah a často i pracovat s kolektivní úrovní. Tyto kompetence pokrývá tento výcvik.

Celý popis výcviku s možností registrace zveřejníme 1.10.