záznam webináře z 20. 2. 2023

ROLE BEZPEČÍ PRO PRÁCI S TRAUMATEM

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

“Tělo se reorganizuje, když se cítí v bezpečí.”
- Stephen Porges

V tomto webináři bude prostor pro:

Chceme-li mluvit o integraci traumatu, potřebujeme jedním dechem hovořit i o bezpečí. Absence bezpečí k doprožití intenzivní události a prožívání vůbec je totiž jednou ze samotných příčin vzniku traumatu a posttraumatického stresu. Vytvoření a udržení bezpečí je tak jednou ze zásadních podmínek pro to, aby člověk mohl posttraumatický stres vstřebat a svůj prožitek dokončit.

Bezpečí má rovinu instinktivní senzoricky smyslovou a sociální, vztahově orientovanou.
Pro práci s lidmi jsou důležité obě. Pokud náš autonomní nervový systém nevnímá bezpečí, nemůže dojít k žádné změně, k žádnému posunu, žádné integraci, neboť k nám samým stále vysílá signály ohrožení, je ostražitý a mimovolně si drží odstup.

Práce s traumatem, není práce s traumatem. Je to práce s lidmi, kteří v sobě nosí uložená traumata. Je to podpůrný vztah s lidmi, který jim napomáhá se vrátit k jejich vlastní přirozenosti a síle. Je to bezpečný vztah, o který se mohou bezpečně opřít, nikoli technika, kterou máme kohokoliv "opravit".

V tomto webináři můžeme společně začít prozkoumávat, jak vnímáme a reflektujeme bezpečí a všímat si nevědomě prožívaného nebezpečí. Co vše jsou ingredience bezpečí a jak s nimi můžeme začít více a vědoměji pracovat. Jak kvalita bezpečí ovlivňuje lidi, s nimiž pracujeme, které provázíme a s nimiž navazujeme vztahy.

V tomto webináři bude prostor pro:

 

  • Aspekty, principy a ingredience prožívání bezpečí, jeho
    důležitost pro integraci traumatu
  • Nejčastější nevědomé omyly při práci/kontaktu s traumatem, které snižují prožitek bezpečí a jak se jim vyvarovat
  • Vlastní objevování a sebereflexi
  • Otázky a odpovědi

REGISTRACE

“Buďte ochotní přistupovat ke své vnitřní zkušenosti,
aniž byste si mysleli, že už o ní všechno víte.”

- Ann Weiser Cornell