Integrativní práce s traumatem

Děkujeme za váš zájem. Registrujeme vás jako zájemce.

Jakmile budeme mít jasno o termínu otevření ročníku dalšího, budeme Vás informovat. 

  Šárka Weberová a Filip Žitník