Integrativní práce s traumatem

Děkujeme za vyplnění formuláře. 

Do vaší emailové schránky jsme zaslali email s podklady k platbě první splátky.

Současně se jsme nastavili pravidlené zasílání faktur za následující splátky.
Těšíme se na vás na výcviku.

  Šárka Weberová a Filip Žitník