Nastavení čtvrtletních splátek
12 x 10.000 Kč

Cena výcviku
123.000 Kč / 3 roky výcviku

Cena nezahrnuje ubytování a stravu.

Kurzovné budete moci hradit čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Registrační poplatek (3.000 Kč) bude odečten od celkové ceny.

Ročně - 3 x 40.000 Kč,
Pololetně - 6 x 20.000 Kč
Čtvrtletně - 12 x 10.000 Kč